By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.

15 soruda alacak sigortası 

Sigortanın içeriğine yönelik yasal mevzuat da yayımlandı. Peki, uygulamadan hangi KOBİ’ler yararlanacak, alacaklarını nasıl sigortalatacak ve kaç para ödeyecek? İşte tüm yönleriyle devlet destekleri alacak sigortası…                                                                                                                                                    1) Devlet destekli alacak sigortasını kimler yaptırabilecek? Yıllık cirosu 125 milyon TL’nin altında olan küçük ve orta boy işletmeler…

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi nedir?

04/06/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulunun “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile oluşturulan bir sigorta sistemidir. 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve…