GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURUDUR! Elektronik Ortamda Gerçekleştirilebilecek Vergisel İşlemler

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU! Elektronik Ortamda Gerçekleştirilebilecek Vergisel İşlemler Bilindiği üzere gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta yakından takip edilen Yeni Korona Virüs Hastalığı (Covid-19) ile mücadele kapsamında uzmanların yaptığı tavsiyeler, değerlendirmeler ve analizler çerçevesinde zorunlu durum olmadıkça vatandaşlarımızın kalabalık ortamlarda bulunmaması önem arz etmektedir. Bu çerçevede, vergi mükelleflerimiz tarafından bizzat vergi dairelerine gidilerek yapılan vergi ödeme, beyanname gönderme, dilekçe verme, başvuru yapma vb. işlemlerin Başkanlığımızca mükelleflerimizin hizmetine sunulan WEB veya MOBİL uygulamalar üzerinden elektronik ortamda, hızlı, güvenilir bir şekilde ve 7/24 yapılabileceğini önemle hatırlatırız.

Devamı

Hile Türleri ve İşletmelerde Muhasebe Hileleri;

İşletme hileleri, mesaiyi erken bırakma veya mesai saatinde işyeri kurallarına aykırı olarak yapılan basit bir haberleşmeden (işyeri telefonu, internet vs. kullanmak suretiyle)  işletme mal ya da parasının zimmete geçirilmesi veya işletme sırlarının satılmasına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.  Önemli olan kişilerin kendilerine ait olmayan bir şeyi (zaman, eşya, para vs.) izinsiz ve bilerek kullanmaları, […]

Devamı

Vergi Kayıp ve Kaçağını İhbar Edenlere Ödenen İhbar İkramiyesi

“Vergi kayıp ve kaçağını Devletine haber veren bilinçli vatandaşlarımıza, toplum olarak hepimizin çok teşekkür etmesi gerekmektedir.” 1. Toplumsal Vergi Bilinci ve Vergi Kaçıranları Devlete İhbar Etmenin Önemi; 1982 Anayasasının 73. maddesine göre; herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. En genel tanımıyla […]

Devamı

Üst Yönetim Kurullarının İç Denetim Hakkında Kendine Sorması Gereken 20 Soru?

Üst Yönetim Kurulları Neden İç Denetim Hakkında Sorular Sormalı? Genel kabul görmüş Kurumsal Yönetim ilkelerine göre Yönetim Kurulları; o Kurumun faaliyetlerinden doğan temel risklerin tanımlanmasından ve bu riskleri yönetebilmek için uygun sistemlerin kurulmasını sağlamaktan ve o Kurumun iç kontrol ve yönetim bilgi sistemlerinin bütünlüğünden sorumludurlar. Kurullar, iç kontrolün yönetimsel raporlamasının gözden geçirilmesi sorumluluklarını denetim komitelerine […]

Devamı

Hile Manifestosu!

Hile Manifestosu! Hilenin tespitinde ve önlenmesinde tesadüflere yer yoktur. Hilenin tespiti ve önlenmesi çalışmaları bir bilimdir. Bu bilim, akademik temellere dayanır dünyanın kendi ve güneşin etrafında dönüşü gibi birbirini andıran tekrarların döngüsel hareketi olup bilimsel yaklaşımla açıklanabilir. Bizden önce ve sonra yapılan araştırmalarla deneyler yapılarak vakit geçirilmeden uygulanmalıdır. Her uygulama yeniden gözden geçirilerek eksiklikleri tamamlanmalıdır. […]

Devamı

İşletmelerde Hilenin Önlenmesi

FARK EDEMEDİNİZİ BİLİYORSUNUZ. FAKAT İFADE EDEMİYORSUNUZ! HAKİKATİ SÖYLEYEN; ADALETİ, YALANCI ŞAHİT; HİLEYİ ORTAYA ÇIKARIR. Engin ŞAHİN Titizlikle mesleki tecrübelerle hazırlanan ve emek sarf edilerek yazılan bu bölüm ilgililere mutlaka ulaştırılması ve kullanımına sunulması gerektiğine inanıyorum. Kaldı ki, yayınlanarak gerçek ihtiyaç sahibi işletmelere ulaştırılmayan çalışmaların hiç kimseye yararı olmayacaktır. Bu çalışma mükemmellik iddiasında değildir. Size çok […]

Devamı