“Faiz karşılığı başkalarına ait kredi kartları ile çekim işlemleri yaptığından bahisle tefecilik ve 5464 sayılı Yasaya aykırılıktan mahkumiyet kararı hakkındadır.”

Danıştay ve Yargıtay Kararları V.U.K. Md. 359 Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

Yargıtay

8. Ceza Dairesi         

2018/11819 E.

2019 / 7757 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ: 5464 sayılı Yasaya aykırılık, tefecilik
HÜKÜM: Mahkumiyet

Gereği görüşülüp düşünüldü:
Sanığın, işlettiği iş yerindeki POS cihazlarından herhangi bir mal teslimi ve hizmet ifası olmaksızın, faiz karşılığı başkalarına ait kredi kartları ile çekim işlemleri yaptığından bahisle tefecilik ve 5464 sayılı Yasaya aykırılıktan açılan davalarda; sanığın suçu kabul etmemesi, katılan bankalarla yapılan üye iş yeri ve POS cihazı kullanımına ilişkin sözleşmelerle sahte olduğu iddia edilen harcama belgeleri ile kartların hesap özetlerinin dosyada bulunmadığının, kart sahiplerinin ifadelerine rastlanmadığının ve UYAP üzerinde yapılan araştırma ile dosya kapsamından aynı eylem nedeniyle Vergi Usul Yasasına aykırılık suçundan da dava açıldığının anlaşılması karşısında; Vergi Usul Yasasına aykırılık suçuyla ilgili dava dosyası getirtilerek incelenmesi, olanaklı olduğu takdirde davaların birleştirilmesi, birleştirme olanaklı olmaz ise esasa etkili belgelerin onaylı birer örneği dosya arasına alındıktan sonra yukarıda belirtilen eksikliklerin de giderilerek tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik araştırma ile yazılı şekilde hükümler kurulması,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK. nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 29.05.2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir