Sahte Fatura, Vergi Dairesi Mütalaası Alınmadan Hüküm Oluşturulamaz,

Danıştay ve Yargıtay Kararları Üst Yönetim V.U.K. Md. 359 Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

T.C YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ

ESAS NO.2012/24858 – KARAR NO.2014/6017

KARAR TARİHİ.31.03.2014

Tebliğname No : 11 – 2010/279892

MAHKEMESİ : Giresun 2. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ : 02/03/2010

NUMARASI : 2009/169 (E) ve 2010/68 (K)

1-213 sayılı Yasanın 367. maddesi uyarınca dava şartı olan mütalaanın “sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek” suçlarından verildiği halde, 03.05.2009 tarihli iddianamedeki tavsife göre sanık hakkında “sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak” suçlarından kamu davası açıldığı, bu nedenle usulüne uygun olarak verilmiş mütalaa bulunmadığı gözetilmeden, açılan davaya devamla yazılı şekilde hüküm tesisi,

2-Kabule göre de;

a-Sanık hakkında 213 sayılı VUK’nun 359/a-2 maddesinde düzenlenen “muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak” suçundan dava açılmış olmasına karşın, aynı sevk maddesinde düzenlenmiş olması nedeniyle sanığa yüklenen eylemin karıştırılarak ve dava açılmadığı da gözetilmeden yasal “defter ve belgeleri ibraz etmemek” suçundan hüküm kurulması,

b-“Sahte fatura düzenlemek” ile “sahte fatura kullanmak” suçlarının birbirinden ayrı ve bağımsız suçlar olduğu, 5271 sayılı CMK’nun 225. (1412 sayılı CMUK’nun 257 ve 150.) maddesi uyarınca hükmün konusu, duruşmanın neticesine göre iddianamede gösterilen fiilden ibaret olup, sanık hakkındaki kamu davasının “sahte fatura kullanmak” suçundan açıldığı gözetilmeden, iddianame dışına çıkılmak suretiyle “sahte fatura düzenlemek” suçundan hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazlarının bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 31.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir