Aman Dikkat Hizmetlilerinize Mutlaka SSK Yaptırın;

Genel Üst Yönetim

Evinizin içerisinde çalıştırdığınız temizlikçi, hizmetçi, bakıcı ve diğer tüm ev hizmetlerinde çalışanların SSK’sının yapılması zorunlu bulunmaktadır. 

Ev hizmetlerinde çalıştırılanların sigortasız çalıştırılması hâlinde SGK’nın yaptırımları sadece yüklü miktardaki idari para cezası uygulanmasından ibaret değildir. 

Aynı zamanda ev hizmetlerinde çalıştırılanların evde bulundukları esnada kazaya maruz kalmaları durumunda bu kazaya bağlı olarak sakatlanmaları ya da ölmeleri hâlinde kendilerine ve hak sahiplerine SGK’nın bağlayacağı gelirler ile yapacağı tedavi masrafları, sırf sigortasız çalıştırılmaları nedeniyle hiçbir kusurları olmasa bile ev sahibine ödettirilmesi de söz konusu olmaktadır.

Bu durumlarda SGK’nın çıkaracağı fatura evin değerinden bile fazla olması hatta aşması mümkün olmaktadır.

Örneğin evinde sigortasız birkaç aydan beri temizlikçi-çocuk bakıcısı olarak çalıştırılan bir kadının evin camını silerken pencereden düşüp ölmesi hâlinde bu durumu SGK iş kazası olarak kabul etmektedir.

Bunun için ölen kadının eşine, çocuklarına, anne-babasına SGK bağlayacağı tüm gelirlerin peşin değeri üzerinde çıkacak faturayı örneğimizdeki ev sahibine ödettirecektir. Kazaya maruz kalan kişi için sağlık giderleri de yapılmışsa bu masraflar da ev sahibinden alınacaktır.

Bu risklerden kurtulmak için ev hizmetlerinde çalıştırılanların kolay SGK uygulamaları ile sigortalarının yapılması son derece basittir.

Çalışma süresine göre yükümlülük ve maliyet değişiyor

Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlar sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında sigortalı sayılmaktadır.

Bu şekilde sigortalı çalıştıranlar 10 güne (10 hariç) kadar çalıştırdıkları sigortalılar nedeniyle işveren sayılmamaktadır.

İşveren sayılmamalarından dolayı da SGK’nın birçok yükümlülük ve sorumluluklarından kurtulmaktadır.

10 günden az çalışılan süreler birbirini takip eden günler olabileceği gibi ayın farklı günleri de olabilecektir.

Günlük sigorta primi olarak ödenek miktar sadece 1 lira 71 kuruştur. 9 gün için asgari ücret üzerinden ödenecek toplam prim tutarı ise 15,35 TL’dir. 10 gün ve üzerinde ev hizmetlerinde çalıştırılanlar için katlanılan maliyetler ve sorumluluklar artmaktadır.

Formalite yok

10 günden az sigortalı çalıştıranlardan iş yeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi, işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi gibi formaliteler istenmemektedir.

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” ile yapılmaktadır. Form, çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar, SGK’ya gönderilecektir.

10 günden az çalışmanın takip eden aylarda da devam etmesi ve bu durumun formda belirtilmesi hâlinde her ay için ayrıca bildirim yapılması istenmeyecektir.

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi bu kişileri çalıştıranlar yönünden internet aracılığı ile de yapılabilecektir.

Sigortalı çalıştıranlar www.turkiye.gov.tr adresinin “e-Hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek bildirimde bulunabilecektir.

Bu şekilde yapılan bildirim sonucunda sigortalının cep telefonu numarasına sigortalı tescili yapıldığı, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebileceği hakkında bilgilendirme mesajı gönderilmektedir.

10 günden fazla çalıştırılanlar

10 günden az sigortalı çalıştıranlar günlük sadece 1 lira 71 kuruş prim parası öderken ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle ev hizmetlerinde işçi çalıştıranlar bunun yaklaşık 20 katı tutarında 27 TL prim parası ödeyecektir.

10 günlük asgari ücret üzerinden bakıcı, hizmetçi, temizlikçi çalıştıranlar 272,90 TL, bir ay çalıştıranlar ise 818,69 TL prim ödemek zorundadır.

Ev hizmetlerinde işveren yanında ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar için diğerlerinden farklı olarak uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası primleri de alınmaktadır.

“Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile beyan edilen işe giriş tarihine göre sigortalı tescili yapılmaktadır.

Bildirgedeki çalışma gün sayısı ve prime esas günlük kazanç beyanına göre prim tahakkukları gerçekleştirilecek olup, aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmeyecektir.

Ev hizmetlerinde çalıştırılan yabancıların sigortası

Yabancıların ülkemizde çalıştırılması çalışma iznine bağlı olduğundan gerçek kişi işverenler “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Sigortalı Olarak Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile müracaatlarında sigortalıların çalışma iznini de bildirgeye ekleyeceklerdir.

Ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile yabancı uyruklu sigortalı çalıştırılamayacak, bu şekilde çalıştırıldığı tespit edilen yabancı uyruklular hakkında ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler uygulanacak ay içinde çalışma gün sayısı 30 gün olarak alınacaktır.

30 gün eksik bildirim nedeniyle idari para cezası uygulanacaktır.

Yabancıların çalışma izinlerinin bulunmaması hâlinde SGK’nın cezalarının yanı sıra 8.821,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Üstelik bu ceza her ay için katmerli şekilde uygulanmaktadır.

Bir de çalıştırılan yabancı evde kaza geçirirse SGK’nın çıkaracağı idari para cezasının yanı sıra rücu alacakları ile birlikte gerçekten çoğu zaman ev satılsa bile bu faturaları karşılamaya yetmeyecektir.

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı-Sık Sorulan Sorular

Hangi işler ev hizmeti sayılır?

Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması işleri ev hizmeti sayılacaktır.

Çocuk, yaşlı veya özel bakım işinin ev hizmetinde çalışanın evinde ya da hastane, bakımevi vb yerlerde yapılması da ev hizmeti sayılacaktır.

Aynı evde oturan üçüncü dereceye kadar akraba olanların yaptıkları işler ev hizmeti sayılmayacaktır.

Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştırma ile getirilen yeni uygulamadan hangi işverenler yararlanabilecektir?

Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştırmayı düzenleyen yeni uygulamadan gerçek kişiler yararlanacak olup tüzel kişilerin talepleri kabul edilmeyecektir.

1.4.2015 tarihinden itibaren ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı nasıl sağlanacak?

1 Nisandan itibaren ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıranlar hakkında bu işlerin ay içinde 10 günden az ve 10 günden fazla yapılıp yapılmadığına göre işlem yapılacaktır.

Ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılacak, primleri çalıştıran kişi tarafından ödenecek, sigortalılar isterlerse takip eden ayın sonuna kadar uzun vade (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödeyebilecektir.

Ayda 10 gün ve üzerinde çalışanların primleri işverenleri tarafından kolay işverenlik uygulamaları çerçevesinde ödenecektir.

Ev hizmetinde ayda 10 günden az çalışanların sigortalılığı nasıl sağlanacak?

Evinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar bu kişiler için çalıştırdıkları her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecektir.

İş kazası ve meslek hastalığında 1.4.2015-30.6.2015 tarihleri arasında bir gün için ödenecek tutar 0,80 kuruştur.

1.7.2015-31.12.2015 tarihleri arasında ödenecek tutar 0,85 kuruş olacaktır.

Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar Kuruma nasıl başvuracak?

1.4.2015 tarihinden itibaren ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için bunları çalıştıranlar “EV HİZMETLERİNDE ON GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN FORM” ile Kuruma müracaat edecektir.

Kuruma doğrudan ya da posta yoluyla müracaat edenler iş kazası ve meslek hastalığı primini banka aracılığı ile ödeyebileceklerdir.

Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar başka hangi şekillerde Kuruma müracaat edecek?

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar “www.turkiye.gov.tr” uygulaması aracılığıyla da müracaat edebileceklerdir.

Bu şekilde müracaat edecekler “e-hizmetler” menüsünden “SGK”yı seçerek “4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama” ekranından çalıştırılan sigortalının TC numarası ve çalıştırılan gün girilerek sigortalı bildirimi yapılacaktır.

“www.turkiye.gov.tr” uygulamasından müracaat edenlerin ayrıca “EV HİZMETLERİNDE ON GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN FORM” düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

www.turkiye.gov.tr” uygulaması aracılığı ile müracaat edenler iş kazası ve meslek hastalığı primini banka aracılığı ile ödeyebileceklerdir.

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar her defa müracaat edecek mi?

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların bu çalışmanın takip eden aylara da devam etmesi halinde “EV HİZMETLERİNDE ON GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN FORM”un “Çalışma devamlı mı ?” kısmının işaretlenmesi yeterlidir.

“www.turkiye.gov.tr” uygulamasından müracaat edenlerin her bir çalışma için müracaat edilir.

Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar başka şekilde müracaat edebilecekler mi?

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalıştıranların müracaatında daha pratik yöntemler üzerinde çalışma yapılmakta olup çalışmalar tamamlandığında duyurulacaktır.

Kimler ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile çalışabilir?

Herhangi bir çalışması olmayanlar

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi çalışanlar

İsteğe bağlı sigortalılar

2925 sayılı Kanuna, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddelerine tabi sigortalılar

Kurumdan aylık ve gelir alanlar

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışabilirler.

Emekli aylığı alanların aylıkları kesilmez, bunlardan ayrıca uzun vade ve genel sağlık sigortası primi alınmaz

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile çalışan sigortalılar emeklilik sigortası primi ödeyebilecek mi?

Ev hizmetinde ayda 10 günden az çalışan sigortalılar için ayrıca 30 gün üzerinden uzun vadeli sigorta kolları (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödemelerine imkân sağlanmış olup sigortalıların bu primi ödemeleri için Kuruma müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ev hizmetinde çalışan kişinin uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemesi için çalıştıran kişi tarafından 1 gün iş kazası primi bildirilmesi yeterli olacaktır.

Sigortalılar uzun vade ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebilecek olup bu sürenin geçirilmesi halinde primin bir daha ödenme imkânı kalmayacaktır.

Çalışma izni nasıl alınır?

Yabancılar kendi adlarına çalışma izni alamazlar, eğer bir yabancı uyruklu personel çalıştırmayı düşünüyorsanız çalışma izni için gerekli müracaatları işveren olarak siz veya yetki verdiğiniz danışmanlık firması yapabilir.

Türkiye’de yabancı işçilerin ikametine bağlı olarak çalışma izni almak için iki farklı yol vardır;

 • Öğrenciler için verilen ikamet izni hariç, en az 6 ay geçerli bir Oturma İznine sahip olan yabancılar için, doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına e-devlet üzerinden çevrim içi başvuru yapılır.
 • Yabancının geçerli ikamet iznine sahip olmadığı durumlarda ikamet ettiği ülkenin ya da yasal bir ikametinin olduğu başka bir ülkenin Türk büyükelçiliği veya konsolosluğu üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir.  Başvurular İnternet üzerinden çevrim içi olarak yapılır.

Türkiye’den Çalışma İzin Başvurusu

 • Eğitim amaçlı ikamet izni hariç olmak üzere, en az 6 aylık alınmış olan oturma iznine sahip yabancılar için yapılan çalışma izni başvurularına yurt içinden çalışma izni başvurusu denilir.
 • Oturma izni GÖÇ İDARELERİNDEN temin edilebilir. Online randevu alınır ve randevuda gereken belgeler ibraz edilir. Oturma izninin verilmesinden sonra, çalışma izni almak için gerekli belgeler sunulmalı ve aşağıda açıklanan izlek izlenmelidir.
 • Türkiye’de yabancı çalışan ve işveren, gerekli belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çevrim içi olarak başvuruda bulunacaktır (ilgili başlık altında listelenmiş ve sayfamızda detaylı açıklanmıştır). Çalışanlar ve işveren tarafından gönderilecek belgeler farklıdır. Tüm belgeler, çevrim içi başvurudan sonraki 6 gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim edilmelidir.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, yürürlük yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde belgeleri ve başvuruyu inceler. Başvurunun sonucu hem çevrim içi hem de yazılı olarak bildirir.

Çalışma izni nasıl alınır: Yurt içi başvuru

Türkiye dışından Çalışma İzni Başvurusu

 • Geçerli bir oturma iznine sahip olmayan yabancı uyruklu kişiler için, ikamet ettikleri ülkeden veya vatandaşlık ülkelerinden bir çalışma izni başvurusunda bulunabilir. Bununla birlikte, bu başvuru yabancı ülkenin ikamet ettiği ülkedeki TC Konsolosluğuna ya da vatandaşlık ülkesine (pasaport, çalışma vizesi başvurusu, 1 fotoğraf, iş sözleşmesinin 1 nüshası ile) yapılmalıdır.
 • İşveren, yabancının Başkonsolosluğa başvurusunu takiben 6 gün içinde (doğrudan başvuru için 10 gün), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çevrim içi başvuruda bulunmalıdır (yabancı birey için ve işveren için hazırlanan tüm belgeler sayfamızda detaylı belirtilmiştir). Gönderilen tüm belgeler doğru ve eksiksiz ise, yayınlama süreci yaklaşık 30 gün sürecektir. Başvuran onaylandıktan sonra, telefon ya da e-posta yoluyla bilgilendirilir. Çalışma izni verildikten ve çalışma vizesi başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra Konsolosluk vize harcı ödenir. Bu Konsolosluk vize harcı ülkelere göre farklılık göstermektedir.

Çalışma izni nasıl alınır? Yurt dışından başvuru;

Çalışma Bakanlığının 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 14 / a maddesinde belirtilen herhangi bir öznel nedenden dolayı başvuruyu reddedebileceğini lütfen unutmayın.

Yabancı işçilerin kısıtlamaları ve gereklilikleri şunlardır;

Çalışma izninin istenildiği iş yerinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan en az beş kişi çalıştırılmalıdır. Çalışma iznini talep eden yabancının şirket ortak ortağı olması halinde, Bakanlığın verdiği bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için, Türk vatandaşı olan beş kişinin istihdam edilmesine ilişkin yukarıda belirtilen şart gereklidir. Aynı iş yerinde birden fazla yabancıya çalışma izni talep edilmesi halinde, çalışma izni verilen ilk yabancıyı takiben her yabancı için, Türk vatandaşı olan beş kişinin istihdam şartı ayrı ayrı istenecektir.

İş yerinin ödenmiş sermayesi en az 100.000 TL olmalıdır.

– Brüt satış tutarı için en düşük rakam 800.000 TL olmalıdır.

Aksi takdirde geçen yıldaki ihracat miktarı en az 250.000 USD olmalıdır.

Çalışma İzni Nasıl Alınır? (Yabancı Vakıf ve Dernekler)

Dernekler ve vakıflar tarafından istihdam edilecek yabancılara ilişkin çalışma izni talepleri, yukarıdaki 2. madde ve Türkiye’de yabancı ülke havayollarının temsilcilik ajanslarında istihdam edilecek yabancılarla ilgili çalışma izni başvurularına ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra Eğitim sektörü ve ev hizmetleri sektörü Yukarıda Madde 1 ve 2 uygulanmayacaktır. Geçici koruma kartı sahibi ve oturma izni sahibi Suriyeli yabancıları çalıştıran vakıf ve dernekler ilgili yabancılara asgari ücretin altında maaş gösteremezler, taban brüt asgari ücrettir. 2018 yılı taban brüt asgari ücreti 2029TL dir.

Yabancı Şirket Ortakları:

Şirket ortağı olan çalışma izni talep eden yabancı şirkette en az% 20 hisse bulundurulmalı ve bu oran en az 40.000.-TL’ye karşılık gelmelidir.

Turizm İşletmeleri:

Tesisleri içinde lisanslı bir masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış en az dört yıldızlı turizm işletmeleri tarafından kişilerin masör, masöz ve SPA terapistleri, uzmanlık gerektiren meslekler ve meslek sahibi olmaları için talep edilmesi, Lisanslı tatil köyleri de değerlendirilecek, işyerleri ve işyerleri bu kriterleri karşılamayan talepler uygun görülmeyecek.

Eğlence sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından istihdam edilen yabancılar ve uzmanlık ve yeterlilik gerektiren meslekler için turizm-animasyon organizasyonu firmaları için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan en az 10 kişinin bulunması koşuluyla, ayrı bir kota uygulaması yapılmayacaktır. 

Çalışma izni nasıl alınır: Ev hizmetleri:

 • Evde bakımı yapılmak üzere, 15 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük yaşlı olmalıdır.
 • On yaşından büyük, 65 yaşından küçük kişiler için sağlık raporu gereklidir.
 • Ağır yatalak hastalar için Erkek personellere de çalışma izni alınabilir.
 • Ev de sadece bir yabancı çalışabilir.
 • Ev hizmetlerinde yabancı hizmetçi çalıştıramazsınız.

Yabancılar için asgari ücretler 2019

İşveren tarafından yabancının ödenmesi için beyan edilen maaş tutarı, yabancının konumu ve yeterliliğine uygun bir seviyede olmalıdır. Buna göre, başvuru tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret miktarını dikkate alarak, bir yabancıya ödenecek ücret, en azından aşağıdakilere eşit olmalıdır:

 • Üst düzey yöneticilere, pilotlara, ön izin isteyen mühendis ve mimarlara asgari ücretin 6,5 katı
 • Birim veya şube müdürü ile mühendisler ve mimarlar için asgari ücret miktarının 4 katı
 • Uzmanlık ve yeterlilik gerektiren işlerde çalışacak kişilerin yanı sıra öğretmenlerin asgari ücret tutarının 3 katı
 • Diğer meslekler için istihdam edilecek kişiler için asgari ücret miktarının 1,5 katını.
 • Ev hizmetlerinde çalışacak yabancılara asgari ücret düzeyinde

Uzatma Başvuruları: 

 • Vergi borcunuzun olmaması gerekmektedir. (Şirketler için)
 • SGK borcunuzun olmaması gerekmektedir. (Şirketler için)
 • SGK Prim ödemelerinizin eksiksiz ödenmiş olması gerekmektedir. (Ev Hizmetleri)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir