Engin’ce, Sahte Fatura, Suç ve Cezalar.

Genel Üst Yönetim V.U.K. Md. 359 Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

ENGİN’CE;

Vergi ödevi, Anayasanın 73. maddesinde özel olarak düzenlendiği halde, vergi suç ve cezaları yönünden özel bir düzenleme yapılmamıştır.

Suç ve cezaların temel ilkeleri, sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen vergi kaçakçılığı suçu dâhil, Anayasanın 38. maddesinde belirli alanlar veya konular yönünden hiçbir ayrıma tabi tutulmaksızın genel olarak belirlenmiştir.

Sahte belge düzenleyenler ile kullananlar için yasada düzenlenen hapis cezasının aynı olması ceza hukuku felsefesine uygun bir yaklaşım değildir.

Bu suç ve kabahatler için belirlenen idari para cezaları ve hürriyeti bağlayıcı cezalar, suç ve cezaların orantılılığı ilkesine göre kademeli olarak yeniden düzenlenmeli, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu ile uyumlu bir yaklaşım benimsenmelidir.

Vergi idaresi tarafından sahte belge kullananlarla ilgili yapılan tespitler ivedi olarak bu mükelleflere bildirilmeli ve yasal hakları hatırlatılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir