Kadın işçinin hamile olması işten çıkarılması için geçerli bir sebep oluşturmaz.

Genel Sosyal Güvenlik ve Emeklilik

SORU: Ben 1,5 yıldır bir firmada çalışıyorum. 4 aylık hamileyim. İşten çıkarmak istiyorlar, ben de sıkıntı yaşamamak için işten şubat ayında ayrılmak istiyorum. İşten ayrıldıktan sonra SGK’den ne kadar daha yararlanabilirim? Hamile olarak hangi haklarım olacak? 6 ay diye biliyorum, fakat kapsamında neler var bilmiyorum. İşten kendi isteğimle ayrılsam ne haklarım olacak, işten çıkarılsam ne haklarım olacak?

İŞTEN ÇIKARILMAK İÇİN HAKLI BİR SEBEP OLUŞTURMAZ.

Cevap: Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki işinizden sizin ayrılmanızla işveren tarafından çıkarılmak hukuksal sonuçları bakımından son derece farklı kavramlardır.

Her şeyden önce kadın işçinin hamile olması sebebiyle işten çıkarılması, işveren bakımdan haklı ve/veya geçerli bir sebep oluşturmaz.

Bu nedenle yapılacak bir fesih, işverenin çeşitli yaptırımlara uğramasına sebep olur.

Dolayısı ile gebelik sebebiyle yapılacak bir işten çıkarmaya karşı kadın işçi şunları yapabilir:


a) İş yeri iş güvencesi kapsamında bir iş yeri ise (30 ve daha fazla işçinin çalıştığı bir iş yeri ise) ve işçinin o iş yerinde en az 6 aylık kıdemi varsa işe iade davası açabilir.


b) iş yeri iş güvencesi kapsamında değilse (30 kişinin altında işçinin çalıştığı bir iş yeri) kötü niyet tazminatı davası açabilir.

c) Her iki koşulda da (iş yeri iş güvencesi kapsamında olsun ya da olmasın) işçinin ayrıca hamile olması sebebiyle ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle ayrımcılık tazminatı için dava açması mümkündür.


İstifa değil, haklı nedenle fesih olmalıdır
Diğer sorunuza dönecek olursak, işten kendi isteği ile ayrılan bir işçi istifa etmiş sayılacağından herhangi bir tazminata hak kazanamaz.

Bu nedenle sizin işveren baskısına uğramanız ve/veya işten çıkarma tehditleri sonucunda istifa etmeniz doğru olmaz.

Buna karşın hamilelik sebebi ile baskıya uğradığınız ve istifaya zorlandığınızı kanıtlamak suretiyle iş sözleşmenizi haklı nedenle sona erdirip işten ayrılırsanız kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

İkale (anlaşmalı bozma) yolu ile ayrılma

Bunun dışında işçi ile işveren karşılıklı olarak anlaşmak suretiyle de iş sözleşmesini sona erdirebilirler.

Borçlar yasasında yer bulan ve adına ikale denilen bu fesih usulünde işveren işçiye kıdem ve ihbar tazminatlarının yanı sıra ilave ödeme de yapmalıdır.

İşten çıkarılan ve/veya ayrılan işçinin hakları

Son olarak işten ayrılan ve/veya çıkarılan bir işçinin işten çıkarılma tarihinden geriye dönük olarak 90 gün ödenmiş primi olması koşulu ile sigortalılık hakları 100 gün daha devam eder.

Bu, sağlık hizmetlerinden anılan süre kadar daha yararlanması anlamına gelir.

Ancak kadın işçi doğum öncesi işten ayrıldığında veya çıkarıldığında doğum sonrası alması gereken 16 haftalık geçici iş göremezlik ödeneğini alamaz.

Bu da kadın çalışan bakımından ciddi bir hak kaybıdır.

Bu nedenle biz, doğum sonrası işten ayrılmayı düşünen bir kadın çalışana daima mümkünse geçici iş göremezlik ödeneğini aldıktan sonra işten ayrılmasını öneririz.

İşsizlik ödeneği konusuna gelecek olursak, işçinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten geriye dönük olarak son 3 yıl içinde en az 600 gün (son 120 gün kesintisiz olmak şartı ile) ödenmiş işsizlik sigortası primi olması koşuluyla işsizlik ödeneğinden yararlanması mümkündür.

Bu arada işçinin işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için işveren tarafından SGK’ye bildirilen işten çıkış nedeni işveren feshi olmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir