Kara Para Aklama Yöntemleri ve Aşamaları;

Genel Üst Yönetim

1-Çamaşırın Makineye Atılması, Yerleştirme (Placement): 

Bu aşamada amaç geliri “nakit formundan” çıkarmaktır. Bu safha idare açısından tespitin, takibin, el koyma ve yakalamanın en kolay safhası sayılmaktadır. Buna karşın gelir nakit değilse bu aşamaya ihtiyaç yoktur. Para ilk defa mali sisteme görünmekte, açıkça görücüye çıkmaktadır. Bu aşama geçilirse idare açısından işler çok zorlaşır, paranın tespiti ve izi güçleşir. Başarılı olunursa hızlı hareket edilir.

Bu aşamada suçtan doğan kara para-suç geliri kayıt dışı çok olan ülkelere kaydırılır, küçük miktarlarda ülke içindeki ilişkili kişilerin hesaplarına aktarılır, değerli mal ve taşınmazlara dönüşür, turizm, kumarhane, ihracat geliri gibi gösterilir ve nihayetinde yasal bir gelir olduğu hususu ile açıklanmaya çalışılır.

2-Çamaşırın Yıkanması; Ayrıştırma (Layering):

Bu aşamada amaç suçtan doğan parayı kaynağından mümkün mertebe uzaklaştırmaktır. Bunun için sıklık, karmaşıklık ve hacim açısından yasal görünümlü işlemler yapılır. İlk aşama ile birlikte yapılabilir; örneğin finansal kuruluş işbirliği yaparsa para yurtdışı işleme konu olabilir. Bu aşamada idare açısından paranın izini sürmek, zor, maliyetli, zaman alıcıdır.

3-Çamaşırın Çıkartılması, Bütünleştirme (Integration): Bu aşamada artık ekonomide yasal olarak elde edildiği düşünülen meşru bir kaynak vardır. Bir başka ifadeyle kaynağından tamamen arınmış, meşru kaynaklardan hiçbir farkı olmayan mali sisteme girmiş para vardır. Bu aşamada ihracat, turizm, kredi vs şekillerde para mali sisteme yerleşir.

Kara Para Aklama Yöntemleri;

Kara para aklamanın pek çok yöntemi bulunmakla beraber, bu yöntemler ülkeden ülkeye değişmektedir. Genel olarak kullanılan yöntemler ise aşağıdaki gibi olup, ülkelerin mali yapıları ve hukuk düzenleri yöntemlerin yoğunluğu üzerinde etkili olabilmektedir. Kara para aklamada kullanılan yöntemleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
1-Fiziki Fonların Kuryeler İle Kaçırılması
2-Şirinler Yöntemi:

Bu yöntemde yasal olarak talep edilen “nakit bildiriminden kurtulmak için para yasal bildirim tutarının altındaki küçük tutarlara bölünerek bir ya da birden fazla banka üzerinden dışarı çıkartılır. Bu yöntemde çok sayıda kişiye ihtiyacı bulunduğunu belirtmek gerekir. Ciddi düzeyde suç ortağına ihtiyaç olacağı açıktır.
3-Parçalama Yöntemi:

Eğer suçtan doğan parayı parçalara ayırarak finans sistemine sokacak kadar suça iştirak eden çok kişi yoksa o zaman para işlem sayısı artırılarak dışarı çıkartılır.
Burada sayılın “şirinler” ve “parçalama yönteminin” ikisinin de amacı nakit işlem bildiriminden kurtulmaktır.
4-Vergi Cennetleri:

Vergi cenneti sayılan yerlerdeki banka ve finans kurumları özel bir banka mahiyetinde olmayıp, bunlar da her banka gibi kredi toplar, mevduat verir ve güvene dayalı işlemleri yaparlar. Bu bölgelerde çok fazla ( devamı yorumda)
gizlilik ve politik istikrar, geneli itibariyle çok düşük vergi uygulamaları ve serbest giriş çıkışlar bulunmakta, yasal düzenleme baskısı yok ya da az ve yeteri kadar uzman personeller vardır.
Genelde kendi ülkeleri dışında para birimi ile işlem yaparlar.
Bu bölgelerde sır saklama ana kuraldır, faiz oranları serbesttir. Karşılıklar ve kambiyo sınırlamaları yoktur.
5-Paravan/Hayali Şirketler:

Bu şirketler sadece kağıt üstünde vardır, fiili varlıkları yoktur. Fonlar bunlar üzerinden el değiştirmektedir. Kendi aralarında çok fazla ticari işlem yaparak suça iştirak etmektedirler.
6-Oto Finans Borç Yöntemi (Loan Back):
Parayı vergi cennetleri (veya gerekirse daha sonra buradan üçüncü bir ülkeye) yatırıp, bunu yurt içinde veya yurt dışında finans vb kurumlara teminat gösterip, ülke içinden (veya dışından) kredi çekilir. Kredi ana ülkede ödenmeyince bu para teminat vs yoluyla yurt içi banka tarafından alınmaktadır.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir