O Kadar Kolay Değil, Sermaye Şirketlerinde Pay Sahiplerinin Para Çekmesi;

Genel Üst Yönetim

Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan yakınlarının (yönetim kurulu üyesinin alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü dereceye kadar -üçüncü derece dahil- kan ve kayın hısımlarından birinin) şirkete nakit olarak borçlanmaları; bu kişiler için şirketin kefalet, garanti, teminat vermesi, sorumluluk üstlenmesi, bunların borçlarını devralması durumunda, ilgililere, üç yüz günden az olmamak üzere 6.000 TL’den 73.000 TL’ye kadar (2017)- adli para cezası verileceğini hatırlatmak isteriz.

Şirket Ortakları Açısından:
TTK’nin 358. maddenin mevcut haline göre; anonim şirket pay sahipleri, Kanunun aradığı aşağıdaki temel iki şart da mevcut ise şirketten borç para çekebilecek durumdadırlar. Eğer bu şartlar yok ise borçlanma yasağı ihlal edilmiş sayılacak ve ceza gündeme gelecek.


1-Pay sahibinin şirkete olan sermaye taahhüt borçlarını vadesinde ödemesidir.
2-Şirketin geçmiş yıl zararları varsa, serbest yedek akçelerle karı toplamının bu zararları karşılayacak düzeyde olmasıdır.
Bu durumda, ancak sermayesinin tamamı ödenmiş olan (Vadesi Gelmiş İse) ve geçmiş yıl zararı bulunmayan bir anonim şirkette, pay sahipleri şirketten borç para çekebilecektir.

Sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmediği ve/VEYA şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadığı halde pay sahiplerine şirket varlığından borç verenlere üç yüz günden az olmamak üzere 6.000 TL’den 73.000 TL’ye kadar (2017)- adli para cezası verilecektir.

Bir başka deyişle, ceza, şirketten borç para çeken pay sahibine değil, o borcu pay sahibine veren kişiye uygulanacaktır.
Bu kapsamda; borcu yönetim kurulu başkanı vermişse, parayı alan pay sahibi değil, bu kişi adli para cezasına muhatap olacaktır.
Borç para kullandırmanın Ceza Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamındaki yaptırımlarının da olabileceğini iletmek isteriz.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir