Sahte Fatura Düzenlendiğinin Tespiti Halinde Neler Yapılır?

Genel Üst Yönetim V.U.K. Md. 359 Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

Sahte fatura düzenlenmesi halinde, vergi idarelerince, sahte fatura düzenleyenlere, düzenlenen sahte fatura tutarının genellikle %2’si oranında gelir vergisi tarhiyatı yapılmaktadır.

Bununla birlikte katma değer ve gelir geçici vergi tarhiyatları yapılır ve bunların üzerinden de 3(üç) kat vergi ziyaı cezası kesilir. 

Ayrıca, 213 sayılı VUK’na muhalefetten ötürü sahte faturanın düzenlendiği yer Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunularak ceza davası açılması yoluna gidilir. 

Sahte fatura düzenleme nedeniyle tarhiyat yapılması halinde ne yapılabilir? 

Sahte fatura düzenleme nedeniyle tarhiyat yapılması halinde mükellefler; Sahte belge düzenlemedikleri, Satışlarının gerçek olduğu, Satış yapacak iş gücü ve iş hacimlerinin mevcut olduğu iddialarıyla 30 gün içinde yetkili Vergi Mahkemesinde dava açmalıdırlar. 

Sahte fatura kullanma nedir, sahte fatura kullanıldığının tespiti halinde neler yapılır? 

Sahte Fatura Kullanma; gerçek bir mal ve/veya hizmet alışı olmadığı halde sanki o mal ve/veya hizmet alışı yapılmış gibi fatura alınmasıdır. 

Sahte fatura kullanılması halinde, vergi idarelerince, sahte fatura kullananlara, alınan sahte faturalara ilişkin KDV indirimlerinin reddi suretiyle genellikle 3 kat (bazen de 1 kat) vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarhiyatı yapılır.

Sahte fatura kullanıp giderlerini artırdığından dolayı, sahte fatura tutarlarının giderlerden çıkarılması suretiyle vergi ziyaı cezalı gelir (kurumlar) ve gelir geçici vergi tarhiyatı yapılır.

Ayrıca, 213 sayılı VUK’na muhalefetten ötürü sahte faturanın düzenlendiği yer Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunularak ceza davası açılması yoluna gidilir.

Sahte fatura kullanma nedeniyle tarhiyat yapılması halinde ne yapılabilir? 

Sahte fatura kullanma nedeniyle tarhiyat yapılması halinde mükellefler; Sahte belge kullanmadıkları, Alışlarının gerçek olduğu, Ödemelerin banka veya resmi kanallar aracılığıyla yapıldığı, Alışlarının satışlarıyla ve faaliyet alanlarıyla uyumlu olduğu iddialarıyla 30 gün içinde yetkili Vergi Mahkemesinde dava açmalıdırlar.

Sahte fatura düzenleme ve kullanma nedeniyle haklarında vergi incelemesi veya ceza soruşturması başlatılan kişilerin, bu süreçlerde alanında uzman bir vergi avukatı ve inceleme mali danışmanı ile birlikte çalışarak hukuki ve mali bilgi yardım alması kanaatimce faydalı olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir