Sahte Faturada Mahkumiyet Kararından Sonra İnfazın Kaldırılması,

Genel V.U.K. Md. 359 Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları
  • AYM’e başvuru,
  • Savcılık İtiraz     
  • Mahkumiyetin kaldırılması  
  • yargılanmanın yenilenmesi    
  • İstinaf
  • Sahte fatura nedeniyle mahkûmiyet yönünde istinaf kararı tebliğ edildi infaz başlar.

Başka yol var mı?

Evet Hukukta Var.

Savcılık itirazı, yargılamanın yenilenmesi ve AYM’ye bireysel başvuru. Her birinin kabul edilebilirlik sebepleri farklı, yöneldiği sonuç aynıdır. Mahkûmiyetin kaldırılması.

Mevzuata göre bu başvuruların hepsinin aynı anda yapılmasına engel yok.  

Ancak AYM, savcılık itirazı ve yargılamanın yenilenmesinde aşama kaydedilmişse, bireysel başvuruyu kabul edilemez buluyor.

Olağanüstü kanun yollarına başvurulduğundan bahisle AYM bireysel başvuruyu kabul edilemez bulursa, bu kanun yolları tükenince, 30 gün içinde yeniden başvurmak icap eder.

Sahte fatura ceza davalarında istinaftan sonra olağanüstü kanun yolları buna dikkatle değerlendirilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir