Vergi Suç Ve Cezalarına İlişkin Özel Durumlar

Genel

1. Cezalarda Tekerrür:

Vergi Zıyaında Tekerrür: Kesilen vergi zıyaı kesinleştikten sonra kesinleşmeyi izleyen yıldan başlayarak beşinci yılın sonuna kadar tekrar usulsüzlük cezası kesilirse bu ceza %50 arttırılarak uygulanır.

Usulsüzlükte Tekerrür: kesilen usulsüzlük cezası kesinleştikten sonra kesinleşmeyi izleyen yıldan başlayarak ikinci yılın sonuna kadar tekrar usulsüzlük cezası kesilirse bu ceza %25 arttırılarak uygulanır.

Özel usulsüzlük cezalarında artırıma gidilmez. Cezanın arttırılarak uygulanması için ilk cezanın kesinleşmiş olması gerekmektedir.

2. Birleşme

Tek bir fiil ile birden fazla suç işlenmesi durumu; Birden fazla vergi için zıyaına neden olunması: Vergi zıyaı cezasında tek bir fiil ile farklı vergi türleri ziya uğramış olursa her vergi bakımından ayrı ayrı ceza kesilir.

Tek bir fiilin farklı türden cezaları gerektirmesi: Tek bir fiil ile vergi zıyaı ve genel usulsüzlük birlikte olursa bunlara ait cezalardan sadece miktar itibariyle en ağırı kesilir.

Fiil Ayrılığı: Ayrı ayrı yapılmış olan vergi zıyaı veya usulsüzlükten dolayı ayrı ayrı ceza kesilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir