İşletmelerde Hilenin Önlenmesi

İşletmede hilenin önlenmesi

FARK EDEMEDİNİZİ BİLİYORSUNUZ. FAKAT İFADE EDEMİYORSUNUZ!

HAKİKATİ SÖYLEYEN; ADALETİ, YALANCI ŞAHİT; HİLEYİ ORTAYA ÇIKARIR.

Engin ŞAHİN

Titizlikle mesleki tecrübelerle hazırlanan ve emek sarf edilerek yazılan bu bölüm ilgililere mutlaka ulaştırılması ve kullanımına sunulması gerektiğine inanıyorum. Kaldı ki, yayınlanarak gerçek ihtiyaç sahibi işletmelere ulaştırılmayan çalışmaların hiç kimseye yararı olmayacaktır.
Bu çalışma mükemmellik iddiasında değildir. Size çok yararı olacağından kuşkum yoktur. Kesinlikle eminim. Bütün işletmelerde maruz kalınan HİLE önlenmez ve önlenemez ise ileride telafisi mümkün olmayan sıkıntı ve zararlara yol açmakta hatta çok kişi emeğinden, ekmeğinden olmaktadır.
Hile denetimi, pek çok işletmenin maruz kaldığı ve pek çok işletme tarafından zamanında tespit edilemeyen, tespit edildiğinde de akademik, sistematik önlemler almak yerine bireysel tutumlarla geçiştirilen ve bundan dolayı da gelecek zamanlarda işletmelerin tekrar tekrar karşılaştıkları ciddi tutarlarda kayıplara neden olan çok temel bir yönetim sorunudur.
Türkiye açısından olaya bakıldığında hileli işlemler ve tespit sonrasında atılım planlamasını geciktiren en önemli faktör işletmelerin aile şirketi olmasıdır. Aile işletmelerinde yaşanan, çoğunlukla ortaya çıkmayan ortaya çıksa bile hukuki süreçlere aktarılmayan ciddi boyutlarda hileli işlemler gerçekleştiği tahmin edilmektedir.
Türkiye’de hileli işlemlerin hukuki sürece aktarılmamasının bir diğer önemli gerekçesi de ticari faaliyetlerin gayri resmi yani kayıt dışı yürütülmesidir. Hileye maruz kalan taraf hem hileyi ispat edememekte hem de hileyi yapanın “işletme sırlarını” kamu otoritesiyle paylaşma tehdidiyle karşılaşmaktadır.
Hile denetimi alanında uzman hile denetçileri ile çalışılması halinde işletmelerin karşılaşacağı olumsuzluklar azalacaktır diye düşünüyorum. Hiçbir işletmenin uzun uğraşlar sonucunda kazandığı itibarını, denetim ihmalleri nedeniyle oluşabilecek hileli işlemlerden dolayı kaybetme lüksü yoktur.
                                                                                               Engin ŞAHİN