Anneme Hamal Olduğumu Söylemeyin O Beni Muhasebeci Biliyor!

Anneme Hamal Olduğumu Söylemeyin O Beni Muhasebeci Biliyor! Müstafi Muhasebeciyim, bu makale 40 yıllık birikimimdir. Muhasebecileri Devlet ve mükellef ne olarak görüyor ben pek anlamış değilim. Her işi bize yüklüyorlar. Öyle bir iş yükü yüklediler ki üzerimize abandıkça abandılar ve hala devam ediyorlar ben ayrılmak zorunda kaldım. Sizce, İş hayatınızda ve sosyal hayatınızda karşınıza makul, pozitif ve güler yüzlü insanlarla karşılaşma ihtimaliniz ne kadar? Düşünün insanların gitgide daha depresif ve tahammülsüz oldukları gözlenebilir ve hissedilebilir bir gerçektir. Profesyonel hayatta zor insanlarla da beraber olmak ve iş birliği içinde görevlerimizi tamamlamak zorundayız. Meslek gruplarını incelediğimizde muhasebecilerin insanlarla etkileşimi en fazla olan mesleklerden biri ve zor insanlarla her gün baş etmek zorundalar.

Devamı

Mali Tatil Vergi Uygulamaları Nelerdir?

Mali Tatil Vergi Uygulamaları Nelerdir? Mali Tatilin Uygulanacağı Tarihler, 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dâhil) mali tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.” hükmü yer almaktadır. 2020 yılında mali tatil 01 Temmuz 2020 Çarşamba günü başlayacak ve 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü sona erecektir.

Devamı

Vergi Affı ve Matrah Artırımı Şart!

Vergi Affı ve Matrah Artırımı Şart! Covid-19 ve Korana virüs salgı Türkiye’de de büyük bir ekonomik kayıp yaşanmasına, ağır fatura yüküne sebep oldu. Bu süreçte özellikle de küçük ve orta ölçekli işletmeler ile esnaflar büyük yara almış, zorunlu karantina uygulamaları kapsamında gelir kaybı yaşayan esnaf vergi ve sigorta borcu ödeyemez hale gelmişti. Vergi barışı için beklentiler ağırlık kazandı. Sabırla beklenmektedir.

Devamı

İhtirazi Kayıt Ne Demektir? İhtirazi Kayıt Nasıl Olmalıdır?

İhtirazi Kayıt Ne Demektir? İhtirazi Kayıt Nasıl Olmalıdır? Vergi Hukukunda İhtirazi kayıtla beyanname vermek, mükelleflere kendi beyanlarına dava açma ve bu şekilde ihtilaflı bir konuda başlangıçta vergi idaresinin uygulamasına uyma; ancak bu uygulamanın hukuka uyarlılığı hususunda yargı yoluna başvurma imkânı sunmaktadır. Vergi yargısı birçok kararında ihtirazi kaydın sadece süresinde verilen beyannameler üzerine düşülebileceği gerekçesiyle özel esaslara girmemek için verilen KDV düzeltme beyannamelerine istinaden yapılan tahakkukların terkini taleplerini usulden reddetmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru üzerine verdiği karar sonrası ise, süresinden sonra verilecek düzeltme beyannamelerine de ihtirazi kayıt şerhi konulabilmesinin vergi yargısınca da kabul göreceği değerlendirilmektedir. Türk Dil Kurumu Türkçe sözlükte kelimenin karşılığı “çekinme, sakınma” ve “çekincedir. “ihtirazı kayıt” kelimesinin Türkçe karşılığı “çekince kaydı” olmaktadır.

Devamı

Vergi Mükellefi Olmadan İnternet Üzerinden Satış Yapılabilmesi Mümkün müdür?

Vergi Mükellefi Olmadan İnternet Üzerinden Satış Yapılabilmesi Mümkün müdür? Fiziki mağazalardaki alışveriş sürecini sanal mağazacılığa taşıma aracı olan e-ticaret, son yıllardaki dijital dönüşümün olumlu bir getirisi olarak karşımızda durur. Büyüyen e-ticaret pazarında yerini almak isteyen büyük, orta ve küçük işletmelerin e-ticaret için bilmesi gereken pek çok konu vardır. E-ticaret sitesi kurmak için vergi levhası almak, e-ticaret vergi muafiyeti, e-ticaret için vergi mükellefi gibi sizlerin merak ettiği en önemli başlıkları derlediğimiz yazımızı keyifle okuyabilirsiniz.

Devamı

İŞLETMELERİN MALİ YAPILARININ KREDİ DEĞERLİLİĞİ AÇISINDAN YORUMLANMASI

İşletmelerin kredi değerliliğinin ölçülmesinde mali yapıları en temel unsurlardan biridir. Geçmiş ödeme performansları ve teminat yapıları ise diğerleridir.  Bu yazımızda en temel mali tablolar olan bilanço, kar-zarar ve nakit akım tablolarını inceleyeceğiz. Aslında ülkemiz gibi konjonktürel dalgalanmalara açık, hem çok sayıda risk hem fırsat içeren bir ekonomide mali kayıtları, finansal oranları, geçmiş dönem ödeme performanslarını […]

Devamı

Özelge: Değer artışı kazancının vergilendirilmesinde satış bedeli olarak gerçek satış bedelinin mi, yoksa tapu harcına esas alınan emlak vergisi değerinin mi dikkate alınacağı hakkında

Özelge: Değer artışı kazancının vergilendirilmesinde satış bedeli olarak gerçek satış bedelinin mi, yoksa tapu harcına esas alınan emlak vergisi değerinin mi dikkate alınacağı hak.
Sayı: B.07,1.GİB.4.06.16.01-2011- GVK- Mük80-2-13Tarih:
03.01.2012
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Konu: Değer artış kazancı hak.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; 08.08.2007 tarihinde satın aldığınız ve alış bedeli 68.700 TL olan arsanızı 18.01.2010 tarihinde zarar ederek 60.000 TL’ye sattığınızı ancak söz konusu arsanın satışı için belediyeye gidildiğinde belediye tarafından emlak vergi değerinin henüz kesinleşmediği bildirilerek, emlak vergisi beyannamesi üzerinde belirtilen 17.143,00 TL bedelin üzerinin çizildiği ve 99.000 TL olarak yazıldığı bu nedenle tapudaki alış satış bedellerine bakıldığında arsanın 18.000 TL’ye alınıp 99.000 TL’ye satıldığının göründüğünü belirterek satışını yaptığınız söz konusu gayrimenkul dolayısıyla değer artışı kazancı yönünden vergilendirilmenize esas olmak üzere satış bedeli olarak gerçek satış bedelinin mi, yoksa bu değerden daha yüksek olan tapu harcına esas alınan emlak vergisi değerinin mi dikkate alınacağı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

Devamı

Gayrimenkul Alım ve Satışlarında Değer Artışı Kazancı ve Gelir Vergisi Gerçekleri

Gayrimenkul Alım ve Satışlarında Değer Artışı Kazancı ve Gelir Vergisi Gerçekleri, Gayrimenkul alım ve satışlarında faiz indirimine gidilmesi, bir yılı ödemesiz geçilmesi ve 15 yıl taksit imkânlarının getirilmesiyle birlikte gayrimenkul alım satım piyasası oldukça fazla hareketlendi. Gayrimenkul alım ve satımında bulunan vatandaşların dikkate almadığı bir durumu açıklanma gereği duydum. Gündem bu ve herkes tarafından ıskalanıyor.

Devamı