Şeker Hastalığı Sebebiyle Emekli Olabilir miyim?

Soru: 1973 doğumluyum. SSK başlangıcım 1992. Sgk 705 gün primim var. 1999 tarihinden itibaren BAĞ-KUR’a da 5446 gün prim ödedim. Şeker hastasıyım insülin kullanıyorum. Şekere bağlı olarak gözlerde görme bozukluğu ve diş eti çekilmesinden kaynaklı olarak hiç dişim kalmadı, damak kullanmaktayım. Bu rahatsızlıklarımdan dolayı ‘erken emekli olabilirsin’ deniliyor. Bu mümkün müdür?

Devamı

İhraç Olup Hizmet Birleştirmesi İle Emekli Olan Memur İkramiye Alabilir mi?

SORU: 1977 doğumluyum. 1997-1998 arası 18 ay askerlik yaptım. 1998 ve 1999 yılları arasında sigortalı çalışarak SSK’ya 165 gün primim var. 2000 yılında polis okuluna girdim. Temmuz 2001 ayında göreve başladım. Halen aktif görevdeyim. Askerliğimi 2003 yılında saydırdım. Adli bir konudan yargılanıyorum. Ve muhtemelen 2 yılın üzerinde hapis cezası alacağım. Bu da 657 sayılı kanuna göre, ihraç olacağım anlamına geliyor. Ne zaman emekli olabilirim? İhraç olursam emeklilik tazminatımı alabilir miyim?

Devamı

3600 Gün Primle Emekli Olmak Mümkün müdür?

Soru: 1971 doğumluyum. İlk işe girişim 1992. Toplam 3857 gün prim ödemem var. Ayrıca 501 gün de BAĞ-KUR’a prim ödemeyle birlikte toplamda 4358 gün primim mevcut. 3600 iş gününü 15 Haziran 2015’te doldurdum. BAĞ-KUR dahil 2 Ocak 2014’te doldurmuş oluyorum. Yaşım 49 olduğu için normal şartlarda emeklilik için 5600 iş gününü dolduracağım. 1999 öncesi SSK’lı olduğum için, 3600 günden hemen emekli olabilir miyim?

Devamı

Çalışma İzni İçin Kovid Belgesi Şart Oldu!

Çalışma İzni İçin Kovid Belgesi Şart Oldu! İşverenlerin yabancı çalışanlar için çalışma izni alabilmesi için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile Bilim Kurulu tarafından açıklanan kararlara tam ve eksiksiz olarak uymayı taahhüt etmesi gerekiyor. Günümüzde pek çok işyerinin yabancı çalışanları da var. Yabancıları istihdam etmek isteyen işverenlerin, her ülkede olduğu gibi ilgili mevzuata uygun davranmaları gerekiyor. Yabancıların çalışma izinleri ülkemizde 6735 sayılı Uluslararası Kanunu ile düzenlenmektedir. Uluslararası Kanunu’nun kapsamındaki yabancılar şu şekilde değerlendiriliyor: Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan yabancılar, Bir işverenin yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya gören yabancılar, Staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar, Yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan kişiler. Çalışma izni gerekli

Devamı

İşverene Dava Açan İşçilerin Birbirleri Lehine Tanıklık Etmelerine İtibar Edilmez,

İşverene Dava Açan İşçilerin Birbirleri Lehine Tanıklık Etmelerine İtibar Edilmez, TC YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2016/13760 E. 2020/2666 K.
MAHKEMESİ: İŞ MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: YARGITAY KARARI; A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili; davacının, davalı şirketin yurtdışında bulunan şantiyelerinde 2005-2012 tarihleri arasında iş güvenliği/ eğitim şefi olarak çalıştığını, işine davalı işverence haksız ve bildirimsiz olarak son verildiğini, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatları ile ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Devamı