By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.

Mülkiyet Hakkının Öngördüğü Güvencelerinin Sağlanamamasından Başvuruculara Külfet Yüklediği, Mülkiyet Hakkının Korunması Müdahalenin Kamu Yararı Olması Gereken Adil Dengenin Aleyhte bozulduğu sonucuna ulaşılması Hakkındadır.

Şirketine ait faturalarda yer alan katma değer vergilerinin indirimlerden çıkarılması suretiyle ihtirazı kayıtla verilen düzeltme beyannameleri üzerine…

Suçun TCK’nin topluma karşı suçlar bölümünde düzenlenmesi karşısında bu suçun mağdurunun toplumu oluşturan bireylerin tamamı, diğer bir ifadeyle kamu olduğu, eylemin belirli bir kişinin zararına olarak işlenmesi halinde bu kişinin mağdur değil, suçtan zarar gören olacağının kabulü gerektiği hakkındadır.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi          2018/4065 E. 2019/3789 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Sahte…