By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.

Ankara 6. Vergi Mahkemesi, 20.01.2016 tarih ve E:2015/800, K:2016/88 sayılı kararıyla; tarhiyatın dayanağı vergi inceleme raporunun atıfta bulunduğu vergi tekniği raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesinin esasa etkili bir şekil hatası olduğu ve davacının savunma hakkını kısıtladığı gerekçesiyle vergilendirmeyi kaldırmıştır.

T.C. D A N I Ş T A Y VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No: 2019/570 Karar…