18 Yaşından Önceki Primler Geçerli Mi?

Sosyal Güvenlik ve Emeklilik

Soru: İlk kez 16 yaşında iken sigortalı olarak çalışmaya başladım. 18 yaşından önceki hizmetlerimin geçerli olmadığını öğrendim. 18 yaşımdan önceki primlerimin akıbeti ne olacak?  

Cevap: 5510 sayılı Kanuna göre, 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık süreleri 18 yaşını doldurdukları tarihte başlar. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, sadece prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir.

Ancak kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile devlet memuru olan sigortalılardan bir meslek veya sanat okulunu bitirerek, Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin kılınmak suretiyle, öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar için 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aranmaz ve 18 yaşın altında kazai rüşt kararı tarihinden itibaren başlayan sigortalılık başlangıç tarihleri, aynı zamanda sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak esas alınır.

Bu açıklamalara göre; ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih olan 15.01.2006 tarihi sigortalılık başlangıç tarihiniz olarak kabul edilmez. Sigortalılık süresinin başlangıcı, 18 yaşını doldurduğunuz 08.01.2008 tarihi olarak esas alınır ve emeklilik koşullarınızda aranan sigortalılık süresi 08.01.2008 tarihinden aylık talep tarihinize kadar olan süre olarak hesaplanır. Ancak 15.01.2006 tarihinden 18 yaşını doldurduğunuz tarihe kadar geçen sürede adınıza ödenmiş olan primler yanmaz, bu primler toplam prim ödeme gün sayınıza dahil edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir