Hizmet Tespiti Davalarında Zaman Aşımı.

Sosyal Güvenlik ve Emeklilik

Yirmi Yıl Önce Sigortasız Çalıştırılan Dava Açabilir.

Sigortasız çalıştırılanların hizmet tespiti davasını beş yıl içinde açması kanuni gerekliliktir. Sigortası sonradan yapılan kişilerin, sigortasız çalıştırıldıkları dönem için açacakları davada 5 yıllık hak düşürücü süre, işten ayrıldıkları tarihte başlar.

Aynı iş yerinde birden fazla çıkış ve giriş yapan işçilerin dava açma süresi ise işten ilk ayrıldıkları tarihte başlar. Sigortasız çalıştırılan işçiler veya sigorta primleri SGK’ya eksik yatırılanlar, hizmet tespit davası açarak haklarını arayabiliyor ve alabiliyorlar. Hizmet tespit davalarının, 5 yıllık hak düşürücü süre içinde açılması gerekiyor. Beş yıl içinde dava açmayanlar, hakkını kaybediyor.

Beş yıllık hak düşürücü sürenin ne zaman başlayacağı, özel durumlara göre değişiyor. Sigortasız çalıştırılan bir kişinin sonradan sigortasının yapılması halinde, 5 yıllık hak düşürücü sürenin ne zaman başlayacağı hususunda belirleyici unsur kesintisiz çalışmadır.

İşçi işten bir kez ayrıldığında 5 yıllık hak düşürücü süre işlemeye başlıyor. Bu kişi beş yıl içinde tekrar aynı yerde işe başladığında 5 yıllık hak düşürücü süre durmuyor. Beş yıldan daha eski tarihler için sigortalı hizmet tescil davası açabilmenin bir diğer koşulu da her ne kadar prim ödenmemiş olsa bile işverenin o işçiyle ilgili bazı belgeleri SGK’ya vermiş olmasıdır. Örneğin işe giriş bildirgesi, aylık sigorta primleri bildirgesi, dört aylık sigorta primleri bordrosu, sigortalı hesap fişi gibi belgelerden birini SGK’ya vermiş ise 5 yıllık hak düşürücü süre işlemiyor. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için örneklerle anlatmakta yarar bulunuyor.

KESİNTİSİZ ÇALIŞMANIN BİTTİĞİ YILIN SONU BAŞLANGIÇ KABUL EDİLİR;

Yargıtay, yakın tarihli bir kararında SGK’ya bildirilmeyen hizmetlerin sigortalı hizmet olarak değerlendirilmesine ilişkin davanın, tespiti istenen hizmetin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde açılması gerektiğine dikkat çekti.

Hizmet tespit davasını açmakla iş bittiğini zannetmeyin. İddia edilen tarihte çalışıldığını veya ücretin bordroda eksik gösterildiğini de kanıtlayabilmek gerekiyor.

Dava açanlar, kendisiyle aynı dönemde iş yerinde çalışmış ve işverenin resmi kayıtlarına geçmiş başka işçiler ile komşu işverenlerin aynı nitelikte işi yapan işçilerini tanık olarak gösterebilir.

İşverenin SGK’ya sunduğu bordrolarda yer alan kişiler arasından tanık bulunabilir.

Siz yine de bu durumlara düşmemek için çalıştığınız iş yerinde çalıştığınız süreler ile ilgili sigortanızın bildirildiğini ve sigorta primlerinizin yattığını e-devlet veya bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezlerinden öğrenebilirsiniz.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir