Yıllık İzin Yönetmeliğine Göre İşçinin İzin Hakkı Kaç Gün?

Sosyal Güvenlik ve Emeklilik

4857 sayılı İş Kanununda yıllık izin sürelerinin kaç gün olacağı açık şekilde belirtilmiştir. Kanunun ilgili maddesine göre, çalıştığı iş yerinde bir yılını dolduran kimselerin 14 gün ücretli izin hakkı bulunmaktadır.

Yıllık izin yönetmeliğine göre izin haklarında bilinmesi gerekenler.

Altı aylık çalışanın izin hakkı var mıdır?

Yıllık izin yönetmeliğine göre işçinin izin hakkı kaç gün?

Yaz aylarının gelmesiyle birçok çalışan kimse, yıllık izinlerini kullanmak istiyor.

Yıllık izin planları hazırlanıyor.

Çalışanların yıllık izni kaç gün?

Altı aylık çalışanlar izin kullanabilir mi?

4857 sayılı İş Kanunu’ndan bazı bilgiler…                       

2020 Yılının İzin Süreleri,

2020 yılına ait yıllık izin hakları şöyledir. Yıllık izin çalışan kişinin kıdem süresi ve yaşına göre değişiklik gösteriyor. 4857 sayılı İş Yasası’nın 53. Maddesine göre, işyerinde işe başladığı tarihten itibaren, deneme süresi de içinde olmak kaydıyla, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık izin verilmesi gerekmektedir.

Bir iş sözleşmesi ile işçinin, uzun çalışma süreleri ve çalışma hayatının zorlu koşulları sebebiyle ruhen ve fizikken güç kaybetmesinden dolayı yorulan işçiye işinin devamı şartıyla verilen anayasal bir hak olan yıllık izin süreleri işçilerin aynı işverene ait bir veya birkaç işyerinde sahip oldukları kıdem sürelerine göre belirlenmektedir. İşe giriş tarihi itibariyle deneme süresi dâhil bir (1) yılı dolduran işçiler yıllık izin kullanmaya hak kazanırlar.

1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara 14 günden,

5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,

15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin senelik izinleri dörder gün arttırılarak uygulanır. Bununla birlikte 18 yaş ve altındaki işçilerle, 50 yaş ve üstündeki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.

Bu sayılar iş sözleşmelerinde arttırılabilir.

Yol İçin İzin Hakları,

Çalışan yıllık iznini, işyerinin olduğu yerden başka bir yerde geçirecekse, talep etmesi ve bunu ispatlaması halinde gidiş, dönüş yolda geçirilecek zaman hesaplanarak toplam 4 güne kadar izin vermek zorunludur.

6 Ay Çalışanların Yıllık İzin Hakları, 

İş Kanunu’na göre çalışan işe giriş tarihinden deneme süresi dahil olmak kaydıyla bir (1) yılı dolduran işçiler yıllık izin kullanmaya hak kazanırlar. Bu süreyi doldurmamış işçiler yıllık izin hakkına sahip olamazlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir