213 Sayılı VUK’nun Mükerrer 355. Maddesine Göre Dava Dilekçe Örneği;

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ  SAYIN BAŞKANLIĞI’NA     İSTANBUL DAVACI                                              : …………………… ADRESİ                                               : ……………………/İSTANBUL VERGİ KİMLİK NO                        :                           DAVALI                                               : ……………VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                            (TARİHİ                    :     CEZA                           (NUMARASI             :      İHBARNAMESİNİN  (TEBLİĞ TARİHİ    :                                      (NEVİ                               : ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI         CEZANIN,                                      (MİKTARI                      :                   TL  VERGİLENDİRME DÖNEMİ                        : 20….. […]

Devamı