Özelge: Bilerek sahte fatura kullanan kişiye ilişkin gider indirimi tutarının ne şekilde hesap ve tahsil edileceği hakkında.

Özelge: “Özel Gider İndirimine Ait Bildirim” ekinde bilerek sahte fatura kullandığı tespit edilen kişiye ilişkin özel gider indirimi tutarının ne şekilde hesap ve tahsil edileceği hakkında.

Devamı