Anayasa Mahkemesi, 359. Maddenin Anayasaya Aykırılık iddialarının Değerlendirilmesi

ANAYASA MAHKEMESİ, 359 madde Hakkında Anayasaya aykırılık iddialarının değerlendirilmesi,; “Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan sanık …. Hakkında mahkememize açılan kamu davasında verilen ara karar gereğince; Mahkememiz dava dosyasında yapılan yargılama sırasında sanık… Müdafi Av. …’nın 15.02.2017 ve 08.09.2017 tarihli dilekçelerinde; Türkiye’nin taraf olduğu Ek-7 nolu protokol gereği usulüne uygun bir şekilde onaylanmıştır.

Devamı

Danıştay Kararlarında; Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge (SMİYB);

Mükellefler mal ve hizmet alımlarında karşı tarafın sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanıcısı olup olmadığını bilmemektedir. Olağan ticari yaşamda uygulamada gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin gider veya maliyetlerini arttırmak amaçlı bu belgeleri kullandıkları bilinmektedir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanılmasının en sık karşılaşıldığı husus Katma Değer Vergisi (KDV) bakımından çıkmaktadır. Bu belgeler yöntemiyle […]

Devamı