“Faiz karşılığı başkalarına ait kredi kartları ile çekim işlemleri yaptığından bahisle tefecilik ve 5464 sayılı Yasaya aykırılıktan mahkumiyet kararı hakkındadır.”

Yargıtay 8. Ceza Dairesi          2018/11819 E. 2019 / 7757 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: 5464 sayılı Yasaya aykırılık, tefecilik HÜKÜM: Mahkumiyet Gereği görüşülüp düşünüldü: Sanığın, işlettiği iş yerindeki POS cihazlarından herhangi bir mal teslimi ve hizmet ifası olmaksızın, faiz karşılığı başkalarına ait kredi kartları ile çekim işlemleri yaptığından bahisle tefecilik ve 5464 sayılı Yasaya aykırılıktan açılan davalarda; sanığın […]

Devamı