Aciz Vesikası Ne Demektir? Neye Yarar?

Aciz Vesikası Ne Demektir?
Neye Yarar?
Aciz Vesikası Borçlunun kanuni yönden takip edilen alacağı ödemeye yeterli malı bulunmadığına dair icra dairesi tarafından verilen resmi belgeye aciz vesikası denir. Diğer bir ifade ile de Aciz vesikası icra takibi sonunda alacaklıya alacağının ödenmeyen kısmı için icra dairesince verilen belgedir. Aciz vesikası İcra İflas Kanununun 143.maddesinde düzenlenmiş olup madde başlığı ‘’Borç Ödemeden Aciz Vesikası’’ şeklindedir. Bilindiği gibi şirketler bir takım faturalı alacaklarını tahsil edememektedir. Bu durumda alacaklılar borçlunun batık olduğunu ve kendisinde herhangi bir şey tahsil edemeyeceğini düşünüp masraf yapmamak için bazen icra takibine bile konu etmemektedirler. Oysaki faturalarda bilindiği gibi kesilen faturanın KDV si bulunmaktadır.

Devamı

Düzenlenen “Aciz Vesikası” Sebebiyle Tahsil Zaman aşımı’ Süresi;

Düzenlenen “Aciz Vesikası” Sebebiyle Tahsil Zamanaşımı’ Süresi; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 102 inci maddesi gereğince, kamu alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 (beş) yıl içinde tahsil edilmezse zaman aşımına uğrar.

Devamı