Düzenlenen “Aciz Vesikası” Sebebiyle Tahsil Zaman aşımı’ Süresi;

Düzenlenen “Aciz Vesikası” Sebebiyle Tahsil Zamanaşımı’ Süresi; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 102 inci maddesi gereğince, kamu alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 (beş) yıl içinde tahsil edilmezse zaman aşımına uğrar.

Devamı