Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi Nasıl Hesaplanır?

Madde 7- 1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür. 2. Bu süreler; a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı, b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan […]

Devamı

Vergi Suç ve Cezaları Nelerdir?

Devletin kamusal mal ve hizmetlerinin en temel geliri olan vergi zamanında ve eksiksiz tahsil edilmediğinde bu bir suçtur. Yani vergi kanunlarında uygulanan kurallara uygun hareket edilmemesinin bir cezai yaptırımı söz konusudur. Bahsi geçen yaptırımlar, vergi ceza hukuku, vergi usul hukuku ve ceza hukuku kapsamında şekillenir. 1. Vergi Suç ve Cezalarının Sınıflandırılması; Vergi suçlarının: idari olarak […]

Devamı