Adli Muhasebecilik Mesleğinin Türkiye’deki Gelişme Potansiyeli

Türkiye’de henüz çok yeni olan adli muhasebecilik mesleği, özellikle yapılan tüm uluslararası düzenlemelere rağmen hile ve yolsuzlukların önüne geçilememesi nedeniyle gerek muhasebe uygulamacılarının gerekse akademisyenlerin ilgi odağı haline gelmiştir. Ancak ülkemizde başta adli muhasebe eğitimi olmak üzere mesleğin uygulanması için gerekli alt yapının yetersiz olması ve meslekle ilgili herhangi bir düzenlemenin henüz yapılmamış olması nedeniyle […]

Devamı

Adli Muhasebecilikte Esas Alınan Şüphe Kavramının İncelenmesi

Adli muhasebecilikte “şüphe”, incelemeyi ve soruşturmayı başlatmada, ceza ve hukuk davası açıp açmamaya karar vermede kıstas olarak kullanılan çok önemli bir unsurdur.                                             Suç soruşturmasında şüphe kavramı anlaşılması güç, karışık ve bilen akıl ile alakalı sübjektif bir kavram olması sebebiyle takdir ve değerlendirmede genellikle farklı uygulama ve önemli hataların yapıldığı bu nedenle içtihatlarla tanımlanarak açıklığa kavuşturulması gereken ortak […]

Devamı

Adli Muhasebecilerin Özellikleri

Adli muhasebecilerin normal muhasebeciler veya denetçilerden farklı olarak birtakım özellikleri taşımaları ve bazı konularda yoğun bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.  Bu özelliklerin başında bir dedektif gibi hareket etmek gelmektedir.                                                            İyi bir adli muhasebeci aynı zamanda iyi bir özel soruşturmalar yapabilen dedektif olmalı, dikkatli inceleme ve araştırma zihniyeti taşımalıdır.  Zira adli muhasebeciler sayıların ön yüzünden ziyade […]

Devamı

Adli Muhasebenin Tarihi Gelişimi

Tarihsel süreç içerisinde adli muhasebeciliğin 5.000 yıldan fazla bir geçmişe sahip olduğunu söylemek mümkündür.  Şöyle ki, M.Ö. 3.300-3.500 yıllarında Mezopotamya ve Mısır’daki kâtipler, ticari işlemleri ıslak kil tabletlerin üzerine kaydetmekte ve bu dokümanlar ince bir kil zarf şeklindeki bir dış tablete konulmaktaydı. Eğer bu dış tablette bir kurcalama olursa, durum soruşturmaya konu ediliyordu.                                    Ayrıca on […]

Devamı