Adli Müşavirlik Mesleğinin Konusu

Adli müşavirlik mesleğini adli muhasebe bilim dalını uygulayan kimseler olarak tanımladığımızdan adli müşavirlik mesleğinin konusunu da ayrıca incelemek gerekir.  Adli müşavirlik mesleğinin konusunu adli mercilere intikal eden veya henüz intikal etmemiş bulunan muhasebe ile ilgili boyutu önemli ölçüde olan dava destekleri (hukuki destek), uzman tanıklık (bilirkişi tanıklığı) ve suiistimal, hile, yolsuzluk araştırmacılığı oluşturmaktadır. Adli müşavirlik […]

Devamı