Adli Müşavirlik Mesleğinin Konusu

Adli müşavirlik mesleğini adli muhasebe bilim dalını uygulayan kimseler olarak tanımladığımızdan adli müşavirlik mesleğinin konusunu da ayrıca incelemek gerekir.  Adli müşavirlik mesleğinin konusunu adli mercilere intikal eden veya henüz intikal etmemiş bulunan muhasebe ile ilgili boyutu önemli ölçüde olan dava destekleri (hukuki destek), uzman tanıklık (bilirkişi tanıklığı) ve suiistimal, hile, yolsuzluk araştırmacılığı oluşturmaktadır. Adli müşavirlik […]

Devamı

Adli Müşavirlik Mesleği

Adli muhasebe bilim dalını, profesyonel olarak, gelir elde etmek amacıyla uygulayan gerekli ve yeterli donanımlara sahip şekilde icra eden kişilere Adli Müşavir denilir. Bu tip bir serbest meslek faaliyetinin tanımı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65’nci maddesinde “Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan […]

Devamı