Vergi Aflarının Değerlendirilmesi

Ülkemizde Çıkarılan Vergi Aflarının Değerlendirilmesi; Birçok faydaları olan Vergi afları diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulandığı gibi ülkemizde de uygulanmaktadır. Vergi Afları, devlete gelir, vergi kanunlarının karmaşık olmasından dolayı vergi idaresi ve yargının yükünü hafifletmesinde yarar olarak görmek lazım geldiğini düşünmekteyim. Vergi aflarının mükelleflerin (vatandaşların) vergiye olan uyumunu azaltması ve adam sendeciliği gibi zararlı sonuçları da bulunmaktadır. Vergi aflarını Hükümetlerin yani Devletin vergilendirme ödevinin zamanında yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi dolayısıyla uyguladığı yaptırımlardan vazgeçmesi ve mükellefin devlet ile barışması olarak da düşünmek mümkündür. Vergi afları, mükelleflerde yeni af beklentisi oluşturmakta ve dolayısıyla vergi denetimi ve cezalarının etkinliğini azaltmaktadır. Dolayısıyla mükelleflerin ödeme yapmaktan kaçınmalarına neden olan bu uygulama, vergisini tam ve zamanında ödeyen mükellefler üzerinde olumsuz ve farlı etki yaratmakta, adalet ve güven duygularının da zedelemesine sebep olmaktadır. Ekonomik krizlerin, politik nedenlerin ve ülke

Devamı