Mükellefe Aynı Suçtan dolayı İki Defa Ceza Verilemez.

“Aynı suçtan dolayı iki defa ceza verilemez, “Türk Vergi Ceza Sistemi’nin tamamen değişmek zorunda olduğunu ele almıştım. Vergi kanunlarımızda aynı suçtan ötürü üç ceza verilebilmekte ve bu ceza sistemi Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine aykırılık teşkil etmektedir.
Vergi kanunlarımıza göre, örneğin, sahte fatura kullanan bir mükellefe yapılan değerlendirmeye göre bir ya da üç kat vergi ziyaı cezası, %10 özel usulsüzlük cezası ve hapis cezası istenebilmektedir.

Devamı