Anayasa Mahkemesi Basın Mesleğinde Ödenmeyen Ücret Alacakları

Anayasa Mahkemesi Ödenmeyen Ücret Alacakları 25.12.2019 Tarihli ve E: 2019/108, K: 2019/101 Sayılı Kararı Ödenmeyen ücret alacaklarının günlük yüzde beş fazlasıyla tahsiline karar verilmesi talebiyle açılan alacak davasında itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Devamı

Adres kayıt sistemine tebliğ edilen vergi ziyaı cezasının iptali hakkındadır.

Davacının adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine tebliğ edilen vergi ziyaı cezası içerikli ihbarnamenin iptali talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Devamı