Anayasa Mahkemesi Fiili Hizmet Süresi Zammı Kararı,

Anayasa Mahkemesi Fiili Hizmet Süresi Zammı 25.12.2019 Tarihli ve E: 2019/62, K: 2019/98 Sayılı Kararı Fiilî hizmet süresi zammından yararlanmak için çalışmalarının basın ve gazetecilik mesleğinde geçmiş sayıldığının tespiti talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Devamı