Astarı Yüzünden Pahalı İşlere Girişmeyin! Naylon Faturayı Nasıl Anlarız?

Naylon Fatura Nasıl Anlaşılır? Sahte belge kullanma nedeniyle incelenen mükellefler kullandığı bu belgenin sahte (Naylon) olduğunu ben nasıl anlarım diye soruyorlar. Haklı olarak mükellefler bazen bu belgeleri bilmeden kullanıyorlar. Bazen de bu belgeleri bilerek kullanarak vergisel avantajlar sağlıyorlar.

Devamı