Anonim Şirketler ve Kooperatifler Sözleşmeli Avukat Bulundurmak Zorunda mıdırlar?

Anonim Şirketler ve Kooperatifler Sözleşmeli Avukat Bulundurmak Zorunda mıdırlar? Anonim Şirketler ve Kooperatifler için Sözleşmeli Avukat bulundurma zorunluluğu 2008 yılında 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinde yapılan değişiklik ile hukuk sistemimize girmiştir. Avukatlık Kanununun 35 inci maddesi “Yalnız avukatların yapabileceği işleri düzenlemektedir. Mezkûr maddenin 23.01.2008 tarih 5278 sayılı Kanunun 329 uncu maddesi ile değişik 3 üncü fıkrasına göre, “Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. “

Devamı