Vergi Güvenlik Önlemleri hakkındadır.

Devlet sistemi vergilerle elde edilen ekonomik kaynakları olmadan çalışamaz. Vergilemenin birincil amacı en uygun vergi hasılatını etkin şekilde kamu hazinesine aktarılmasını temin etmektir. Vergi güvenlik önlemleri mükelleflerin öz denetimlerini de sağlayan bir müessesedir. Türk vergi sistemindeki vergi kayıp ve kaçaklarını önlemek için de vergi sisteminin içine yerleştirilecek vergi güvenlik önlemlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Ba ve Bs […]

Devamı