Sahte (Fatura)Belgede Kastın Varlığı Beyana Bağlıdır.

Sahte (Fatura) Belgede Kastın Varlığı Beyana Bağlıdır.
Vergi kaçırma kastı, suçun oluşumunda var olan bir niteliktedir. Vergi kaçırma kastının bulunup bulunmadığı, davacı şirketin bu tarih ve bu tarihten önceki davranışlarına bakılarak belirlenmek zorundadır. Suça konu / araç olan belgenin tanzimi suçun varlığı için yeterlidir.

Devamı