Faturada Sahtecilik,

FATURADA SAHTECİLİK
Faturanın sahteliğinin tespiti için bilirkişi raporu alınmalıdır.
YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ
E: 2011/1769 – K: 2012/13015 – T: 02/07/12
1- Sanıklar hakkında, suç tarihinde giriş beyannameleri ile yurt dışından ithal ettikleri, kumaşların ithal işlemlerinden daha az gümrük vergisi ve katma değer vergisi ödemek için değerinden daha düşük değer göstererek, sahte fatura kullanmak suretiyle resmi evrakta sahtecilik suçunu işledikleri iddiası ile açılan kamu davasında; gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek biçimde belirlenebilmesi bakımından; suça konu gümrük giriş beyannameleriyle ithalatı yapılan eşyaların gerçek kıymetlerini yansıtıp yansıtmadığının ve buna göre

Devamı

Somut Değerlendirme İçermeyen Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Eksik İnceleme ve Araştırma ile Yazılı Şekilde Kararlar Verilmesi

Yargıtay 11. Ceza Dairesi          2016/2597 E. 2018/2523 K. “İçtihat Metni”   MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Vergi Usul Kanununa Aykırılık HÜKÜM: Beraat 1-Sanıklar hakkında vergi suçu ve vergi tekniği raporu ile mütalaaya uygun olarak “2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 takvim yıllarında sahte fatura düzenlemek ve kullanmak” suçlarından açılan kamu davasında; […]

Devamı