Vergi Ceza Hukuku, Yargılanmanın Yenilenmesi,

Yargılamanın Yenilenmesi;
Yargılamanın yenilenmesi olağanüstü kanun yolu olması itibariyle, adalete ulaşılabilmesi amacıyla kabul edilmiş istisnai bir yoldur.
CMK’nın 311 ila 323. Maddeleri; 1- CMK m.311, 313, 314, 315, 316, 317 2- CMK m.318, 319 3- CMK m.320 4- CMK m.321/1 ve CMK m.321/3 4- CMK m.322/1 5- CMK m.322/2 5- CMK m.312 6- CMK m.323 CMK m.311’de sınırlı şekilde sayılan yargılamanın yenilenmesi sebeplerinden, özellikle yeni olay ve yeni delil meselesinde “içerik itibariyle yenilik” şartı aranmaktadır.

Devamı