Bölge İdare Mahkemesi İstinaf Başvurusu Dava Dilekçe Örneği;

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL… VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA DOSYA NUMARASI : ESAS NO     : KARAR NO : İTİRAZ EDENİN,                                                          (UNVANI              :                              (ADRESİ               : KARŞI TARAF                                             : …VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ                                 İTİRAZIN KONUSU                        : İstanbul… Vergi Mahkemesinin…    Tarih ve E: , K: sayılı          Kararının bozulması, isteminden ibarettir. DAVA […]

Devamı