Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçu;

Yargıtay 19. Ceza Dairesi Kararı 20 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30984 Yargıtay 19. Ceza Dairesinden: BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ CEZA DAİRELERİ ARASINDAKİ KARAR UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİNE DAİR KARAR Esas No: 2019/33988 Karar No: 2019/14958 Tebliğname No: UG – 2019/108216 Başkan: Ramazan Özkepir, Üye: Erdoğan İshakoğlu, Üye: Dr. İhsan Baştürk, Üye: Harun Kodalak, Üye: Aytekin Sakarya Tetkik Hâkimleri: […]

Devamı

Çek Kanunu

ÇEK KANUNU Kanun Numarası: 5941 Kabul Tarihi: 14.12.2009 Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 20.12.2009 Sayı: 27438 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 49 Sayfa: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin […]

Devamı