Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçu;

Yargıtay 19. Ceza Dairesi Kararı 20 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30984 Yargıtay 19. Ceza Dairesinden: BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ CEZA DAİRELERİ ARASINDAKİ KARAR UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİNE DAİR KARAR Esas No: 2019/33988 Karar No: 2019/14958 Tebliğname No: UG – 2019/108216 Başkan: Ramazan Özkepir, Üye: Erdoğan İshakoğlu, Üye: Dr. İhsan Baştürk, Üye: Harun Kodalak, Üye: Aytekin Sakarya Tetkik Hâkimleri: […]

Devamı