M.İ.Y.B.’nin 5237 Sayılı T.C.K. Ve 213 Sayılı V.U.K. Yönüyle Değerlendirilmesi;

Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belgenin Türk Ceza Kanunu Ve Vergi Usul Kanunu Yönüyle Değerlendirilmesi; T.C ve V.U.K Yönünden sahte belgenin Kavram Olarak tanımı, Vergi Usul Kanunu’nda, sahte belgenin tanımına yer verilmemiştir. Türk Ceza Kanunu’nda sahtekârlık suçlarının konusunu oluşturan belgelerde sahtecilik ”Resmi evrakta sahtecilik” ve “Özel evrakta sahtecilik” yapılarak işlenmektedir. Özel evrakta sahtecilikte, belgenin düzenlenmesi […]

Devamı