Sahte Fatura Kullanma Suçu, Cezanın Ertelenme Şartları, Erteleme Sınırı,

Sahte Fatura Kullanma Suçu, Cezanın Ertelenme Şartları, Erteleme Sınırı, YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS: 2013/297 – KARAR: 2014/61 2003 ve 2004 takvim yıllarında “sahte fatura kullanmak” suçundan sanık Y. Ç.’ın 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359/b-1, 765 sayılı TCK’nın 80 ve 59/2. maddeleri uyarınca iki kez 17 ay 15 gün olmak üzere toplam 35 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin, İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 18.03.2009 gün ve 533-207 sayılı hükmün sanık müdafi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Ceza Dairesince 02.02.2012 gün ve 11231-940 sayı ile; 2003 takvim yılında sahte fatura kullanmak suçundan açılan kamu davasının gerçekleşen zaman aşımı nedeniyle düşmesine, 2004 takvim yılında sahte fatura kullanmak

Devamı