Danıştay Kararı, İnceleme Elemanı Tarafından Ödemelerin Gerçek Olup Olmadığına Yönelik…

T.C. DANIŞTAY DOKUZUNCU DAİRE Özet: İnceleme elemanı tarafından ödemelerin gerçek olup olmadığına yönelik herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmamış ve herhangi bir eleştiri de getirilmemiş olması karşısında söz konusu faturaların sahte olduğunun şüpheye yer bırakmayacak şekilde kesin olarak ortaya konulduğunu kabul etmeye olanak bulunmadığı Hakkındadır.

Devamı