Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararı, Defter ve Belgeleri İncelemeye İbraz Etmeme,

Defter ve Belgeleri incelemeye İbraz Etmeme Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2013/3, K: 2019/1) 25 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30842 Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan: Esas No: 2013/3 – Karar No: 2019/1 ÖZÜ: 1- Defter ve belgelerin kanunen ve hukuken kabul edilebilir mücbir sebep nedeniyle incelemeye ibraz edilmemesi re’sen tarh nedeni olmakla birlikte, ibraz ödevinin yerine getirilmediğinden bahisle yapılan tarhiyatın hukuka uygun düşmeyeceği, 2- Kanunen ve hukuken kabul edilebilir mücbir sebep olmaksızın defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen mükellef adına ibraz ödevini yerine getirmediğinden bahisle yapılan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarhiyatma karşı açılan davada, defter ve belgelerin mahkemeye sunulabileceğinin ileri sürülmesi halinde, söz konusu defter ve belgeler mahkemece istenilip, vergi idaresi de haberdar edilerek, vergilendirmenin hukuka uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği hakkında.

Devamı