Dar Mükellef Firmalar, (Yurt dışında mukim yüklenici firmalar ile Türkiye’de mukim proje sahibi şirketler arasında imzalanan sözleşmeler)

Dar Mükellef Firmalar, (Yurt dışında mukim yüklenici firmalar ile Türkiye’de mukim proje sahibi şirketler arasında imzalanan sözleşmeler), Dar mükellefiyet, bir ülkede yerleşik olmayan kişi ve kurumların o ülkede elde ettikleri kazanç ve iratlar nedeniyle vergi yükümlüsü olması durumudur. Her devletin kendi ulusal sınırları içerisinde oluşan kazanç ve iratlar üzerinden pay alma hakkının bulunmasından kaynaklanmaktadır.
Tam ve Dar Mükellefiyet;
Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kurumlar, kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunup bulunmadığına göre tam mükellefiyet veya dar mükellefiyet esasında vergilendirilecektir.
Kanuni merkezden maksat, vergiye tabi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezdir. İş merkezi ise iş bakımından işlemlerin bilfiil toplandığı ve yönetildiği merkezdir.
Tam mükellefiyet;

Devamı

Yabancı Kurumlar Türkiye’de Nasıl Yapılanmalı?

DAR MÜKELLEF KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİ
KURUMLAR VERGİSİ TANITIMI
ŞİRKETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİ YÜKÜ
TAM VE DAR MÜKELLEF NE DEMEK?
YABANCI KURUMLAR HANGİ DURUMLARDA KURUMLAR VERGİSİNE TABİ
KURUMLAR VERGİSİ ÖDEMEK ZORUNDA OLMAYAN DAR MÜKELLEF OLABİLİR Mİ?
İRTİBAT BÜROSU NASIL KURULUR?
İRTİBAT BÜROLARININ VERGİ VE SGK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Devamı