Vergi Davası Nasıl Açılır?

Hukuka aykırı olduğu düşünülen vergi, vergi cezasının tarhiyat ve ceza kesme aşamasında vergi yargılamasına  müracaat etmek en doğal haktır. Vergi davası, dava konusu işlemi tesis eden vergi dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Vergi davası yazılı şekle tabi olduğundan dilekçe ile açılması zorunludur. Dava,  davacının mahkeme başkanlığına hitaben yazmış olduğu dilekçeyi mahkemeye vermesi ile açılır. Dava […]

Devamı