İşlemin İptali – Vergi Mahkemesince Davacının Hisse Oranı ve Vergilendirme Dönemi Sorumluluğu Kararın Bozulması,

İŞLEMİN İPTAL İSTEMİ – VERGİ MAHKEMESİNCE DAVACININ HİSSE ORANI VE VERGİLENDİRME DÖNEMİ DİKKATE ALINARAK YENİDEN BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – KARARIN BOZULMASI
T.C. DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU
ESAS: 2016/1011
KARAR: 2016/1212
KARAR TARİHİ: 14.12.2016
T.C DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri Kurulu
Esas: 2019/ 212
Karar: 2019 / 588
Karar Tarihi: 18.09.2019
İŞLEMİN İPTAL İSTEMİ – VERGİ MAHKEMESİNCE DAVACININ HİSSE ORANI VE VERGİLENDİRME DÖNEMİ DİKKATE ALINARAK YENİDEN BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – KARARIN BOZULMASI
ÖZET: Davacı, ortağı olduğu… Limited Şirketindeki hisselerini 24.03.2006 tarih ve 6520 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilen… Noterliğinin… Tarih ve… Yevmiye sayılı hisse devir

Devamı